ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่บางกะอี่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในหมู่ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นหมู่ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการล่องเรือชมบรรยากาศริมสายน้ำ ความโดดเด่นของหมู่ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่แห่งนี้คือความผูกผันระหว่างคนกับสายน้ำ จึงทำให้มีล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ที่น่าสนใจหลากหลายให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้สัมผัส เช่น ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ล่องเรือชมบรรยากาศริมสองฝั่งคลองบางปลา, รับประทานอาหารพื้นถิ่นที่หลากหลายล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ภัตราคารเรือห้อยขา บางปลา 4.0, ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลา/ตกกุ้ง, นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ, เเละชมการเเสดงละครชาตรีของเด็ก ๆ ก่อนวัยเรียน เป็นต้น

ในวันที่19 มีนาคม 2562 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ลงพื้นที่สำรวจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเชื่อมโยงกับสภาล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่การท่องเที่ยวแห่งล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ ณ ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่บางกะอี่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

(Visited 1 times, 1 visits today)