วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายปรีชา กิตติสัตยกุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต รุ่นที่ 6 ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวณัฏฐ์พิชญา ยะใหม่วงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

เเละพบปะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 76 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต โซนกรุงธนเหนือ จาก 7 เขต (เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตบางบอน
เขตราษฎร์บูรณะ และเขตหนองแขม) จำนวน 63 คน นักพัฒนาสังคมสำนักงานเขต จำนวน 7 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานเลขานุการ อกส.กทม. จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 5 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)