วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.
นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พบปะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต รุ่นที่ 5 โซนกรุงธนเหนือ ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว แขวงบางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจำนวน 86 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต โซนกรุงธนเหนือ จาก 8 เขต (เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางพลัด ) นักพัฒนาสังคมสำนักงานเขต นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานเลขานุการ อกส.กทม. และเจ้าหน้าที่โครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)