29 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อกระตุ้นการดำเนินงาน เเละติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่สุขเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

เวลา 17.00 น.  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ณ ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่เกาะแรต หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เวลา 18.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ณ ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ไผ่หูช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)