🔎 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ร่วมคณะตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่) ประจำเดือนมกราคม 2562 จังหวัดชลบุรี 📝


📅 วันที่ 17 มกราคม 2562  นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมคณะตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่) ประจำเดือนมกราคม 2562 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดชลบุรี เพื่อ..
🎤 1. รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ตามประเด็นตรวจฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับต่างๆ สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงและเสนอแนะในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, กองทุนแม่ของแผ่นดิน และการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
👓 2. ติดตามผลการดำเนินโครงการ “การบริหารจัดการขยะ” เทศบาลเมืองแสนสุข อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งมีแนวทางการบริหารงานด้านการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว “ชายหาดบางแสน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ในส่วนของบริเวณร้านค้า/ริมหาดบางแสน สำหรัล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ำมาปรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะในการดำเนินโครงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ต่อไป.
(Visited 1 times, 1 visits today)