🔎 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 📝


📅 วันที่ 20 มกราคม 2562 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี 📌🎒 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองฮิ

ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่เนินทราย ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยองฮิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 🌊 เช่น สะพานรักษ์แสม ทางเดินไม้ชมป่าโกงกาง และหอดูนก เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถ ⛵️ ล่องเรือเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ นอกเหนือจากการขับขี่รถหรือรถพ่วงข้าง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเส้นทางน้ำของอำเภอแกลงในทุกจุดท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่เกษตรแปรรูป และผลไม้ตามฤดูกาลให้เลือกชิมและช็อปเป็นของฝากอย่างแน่นอน ที่นี้! ยังมีประเพณีแข่งเรือ และงานแต่งงาน 💍 ของ “ปูแสม” เป็นงานเทศกาลรื่นเริงประจำปีของหมู่ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่/ตำบลเนินฆ้อ
😊 สำหรับการลงพื้นที่ตรวจฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและร่วมมือในการรับตรวจฯ จาก นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์ รักษาการพัฒนาการจังหวัดระยอง ซึ่งมอบหมายให้นายเสวก ทองเกิด หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และนายหาญ ศรีหาวงษ์ พัฒนาการอำเภอแกลง จนท.สพจ./สพอ. ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อย่างดี.
(Visited 1 times, 1 visits today)