วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงาน/การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เเละบรรยายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อ “เเนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ” ณ โรงเเรมกรุงศรีริเวอร์วิลล์ เพลส อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 69 คน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)